Podsumowanie konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw 2018"

12 stycznia br. w godz. 11:00-15:00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw 2018". Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy zorganizuje podczas gali stoisko informacyjne, przy którym pracownicy będą udzielali informacji o zagrożeniach związanych z pracą w gospodarstwie rolnym oraz wypadkach przy pracy rolniczej. Odwiedzający stoisko rolnicy otrzymają broszury i ulotki prewencyjne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 341 52 61 wew. 163 (Adam Dunajski).


Zamknij