Szkolenie BHP dla rolników z gminy Koszyce

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Proszowicach zaprasza rolników z gminy Koszyce do Urzędu Gminy w Koszycach na szkolenie z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 10:00. Spotkanie organizowane jest przy współudziale Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, ARiMR oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W ramach szkolenia omówiona zostanie terminowość zdarzeń wypadkowych oraz przyczyny i sposoby eliminowania zagrożeń w rolnictwie. Pracownik KRUS omówi poszczególne grupy wypadków, do jakich doszło w 2018 roku na terenie powiatu proszowickiego i w obszarze działalności PT KRUS w Proszowicach. Przedstawi również prezentację na temat upadków osób oraz pochwyceń przez części ruchome maszyn i urządzeń. Dodatkowo omawiane będą zmiany dotyczące ubezpieczenia w KRUS. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Proszowicach przy ul. Królewskiej 71 lub pod nr. tel. (12) 386 11 14 (Marek Synowiec).


Zamknij