"Upadek to nie przypadek" - szkolenie dla rolników z Siemiechowa

11 lutego br. o godz. 11:00 Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tuchowie oraz MODR w Tarnowie zapraszają rolników z Siemiechowa na szkolenie BHP w rolnictwie, które odbędzie się w miejscowym Domu Kultury. Uczestnicy spotkania uzyskają informacje na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, postępowania po zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej i korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej, realizowanej przez KRUS. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają broszury i ulotki prewencyjne. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr. tel. (14) 652 51 79 wew. 28 (Stanisław Cich).


Zamknij