BHP w gospodarstwie rolnym - szkolenie i pokaz środków ochrony osobistej dla rolników z terenu gminy Łoniów

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu zaprasza rolników i członków ich rodzin z gminy Łoniów na szkolenie z pokazem środków ochrony osobistej, które odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Chodkowie Starym. Podczas wykładu przedstawiciel KRUS przedstawi rolnikom sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach i pochwyceniom przez ruchome części maszyn i urządzeń. Spotkanie przeprowadzone będzie przy udziale Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu. Temat spotkania obejmował będzie zagrożenia występujące w czasie pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom, zasad stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Pracownik KRUS przedstawi zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy rolniczej. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano ulotki i broszury o tematyce prewencyjnej oraz kalendarze prewencyjne na 2019 r. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr. tel. (15) 833 54 21 (Anna Jońca).


Zamknij