Przeciążanie układu ruchu w rolnictwie – szkolenie rolników z gminy Stara Biała

13 lutego 2019 r. pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku zapraszają sołtysów i rolników do Urzędu Gminy w Białej na szkolenie, które rozpocznie się o godzinie 11:00. Spotkanie poświęcone będzie zagrożeniom chorobami układu ruchu podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady bezpiecznej pracy oraz przykłady właściwych rozwiązań, zmierzających do ograniczenia liczby wypadków skutkujących urazami układu ruchu. Słuchacze będą mogli zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami podczas pracy w gospodarstwie. Na szkoleniu zaprezentowana będzie odzież robocza oraz sprzęt do ręcznych prac transportowych. Spotkanie zakończy się wręczeniem ulotek prewencyjnych oraz kalendarzy na 2019 rok. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (24) 267 44 25 (Katarzyna Dzienisiewicz).


Zamknij