„Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”- szkolenie dla rolników w Oleśnie

14 lutego o godz. 10.00 Placówka Terenowa KRUS w Oleśnie zaprasza rolników na szkolenie z zakresu wiedzy o bhp w rolnictwie, które odbędzie się w sali szkoleniowej tutejszej Placówki. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z zagrożeniami życia i zdrowia, które występują przy pracy w gospodarstwie rolnym, a także sposoby zapobiegania wypadkom w rolnictwie, w szczególności upadkom osób oraz podczas prac z maszynami i urządzeniami rolniczymi a także w trakcie obsługi zwierząt w gospodarstwie rolnym. Podczas szkolenia przewidziany jest pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz środków ochrony osobistej. Podsumowaniem szkolenia będzie konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie, którego laureaci otrzymają nagrody rzeczowe postaci materiałów prewencyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (34) 358 31 89 (Jacek Kokot).


Zamknij