"Powiedz STOP upadkom" - szkolenie dla rolników z Wołowa

14 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, odbędzie się szkolenie dla rolników zorganizowane wspólnie z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Oddział w Wołowie. Pracownik Kasy przedstawi zagrożenia występujące podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zapobiegania upadkom.Prowadzący spotkanie przekaże również informacje na temat działalności prewencyjnej Kasy, postępowania powypadkowego, jak również omówi zmiany w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym rolników, a także poruszy temat czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają broszury o tematyce prewencyjnej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (71) 380 84 13 (Magdalena Czuchajewska).


Zamknij