Szkolenie i konkurs testowy z bhp w rolnictwie dla rolników w Ostrówku

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubartowie informuje, że 14 lutego br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrówku odbędzie się szkolenie dla rolników, podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwach rolnych oraz zasady i tryb postępowania przy zgłaszaniu wypadków. Na zakończenie przeprowadzony zostanie konkurs testowy pod hasłem "Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie". Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS w Lublinie. Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 855 40 75 (Marzena Cupryn-Wasil).


Zamknij