Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym - szkolenie dla rolników gminy Prażmów

14 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w sali jednostki OSP w Wągrodnie, odbędzie się szkolenie dla rolników zorganizowane wspólnie z przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Oddział w Radomiu. Pracownik Kasy przedstawi zagrożenia występujące w czasie pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom, bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych, obsługi zwierząt oraz bezpiecznego pozyskiwania drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego. Wspólnie zastanowimy się nad metodami zapobiegania wypadkom. Pracownik KRUS opowie o wyrobach oznaczonych Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Dodatkowo omówimy temat „Kleszcze przyczyną chorób zawodowych wśród rolników”. Przeprowadzony zostanie pokaz odzieży ochronnej, której należy używać podczas stosowania środków ochrony roślin oraz pokaz wykorzystania wielofunkcyjnej taczki, której stosowanie eliminuje dźwiganie ciężarów. Przekazane zostaną także informacje związane z działalnością prewencyjną KRUS i postępowaniem powypadkowym. Poruszymy temat czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Przedstawiciel KRUS odpowie na nurtujące rolników pytania. Wszyscy uczestnicy otrzymają broszury o tematyce prewencyjnej oraz kalendarze na 2019 rok. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (22) 7375417 (Katarzyna Gaca).


Zamknij