Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - szkolenie rolników z gminy Oborniki Śląskie

12 lutego 2019r. o godzinie 11:45 w Urzędzie Gminy w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 odbędzie się spotkanie z rolnikami z gminy Oborniki Śląskie dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej. PT KRUS zaprasza rolników oraz domowników na szkolenie podczas którego poruszone również będą zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami i rehabilitacją leczniczą prowadzoną przez KRUS dla ubezpieczonych rolników i członków ich rodzin. Szczegółowe informacje można uzyskać w PT KRUS w Trzebnicy pod numerem tel. (71) 387 44-11 (samodzielny inspektor Józef Pszczółka).


Zamknij