Szkolenie BHP dla mieszkańców wsi Pęchratka Polska.

Placówka Terenowa KRUS w Zambrowie zaprasza rolników do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz.10:00 w Remizie Strażackiej w Pęchratce Polskiej. Na szkoleniu pracownik KRUS przedstawi podstawowe informacje dotyczące działalności KRUS (zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, opłacania składek, przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia oraz działalności rehabilitacyjnej). Omówi zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym w szczególności: pracy na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach z maszynami i urządzeniami rolniczymi, ze środkami ochrony roślin oraz przy obsłudze zwierząt. Przedstawi najczęściej występujące zagrożenia podczas pracy oraz metody zapobiegania wypadkom. Uczestnicy szkolenia będą mogli obejrzeć ubranie robocze i zestaw środków ochrony osobistej. Wszyscy otrzymają bezpłatnie broszury i ulotki dotyczące bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (86) 271 61 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (Waldemar Szumowski).


Zamknij