Szkolenie i konkurs dla rolników z gminy Lubin

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach oraz PZDR w Lubinie zapraszają rolników na szkolenie, które odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie PZDR w Lubinie. Podczas spotkania zostaną omówione zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019, w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej (e-wniosek) .Po zakończonym szkoleniu pracownik Kasy przeprowadzi konkurs o tematyce BHP w rolnictwie. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały popularyzatorskie. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać pod nr. tel. (76) 840 14 10 (Alicja Fic).


Zamknij