Szkolenie oraz konkurs BHP dla rolników "Nie daj się wkręcić" w Nawojowej

11 lutego 2019 roku Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu zaprasza rolników z miejscowości Nawojowa na szkolenie BHP, które odbędzie o godz.17:00 w Szkole Podstawowej im. bł. s. Julii Rodzińskiej. Podczas spotkania z zaproszonymi rolnikami omówione zostaną najczęstsze przyczyny wypadków tj. upadki, pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta. Szkolenie zakończy się konkursem testowym pod hasłem "Nie daj się wkręcić”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników szkolenia przygotowano materiały prewencyjne w postaci broszur BHP oraz ulotek. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr. tel. (18) 440 73 03 wew.105 (Adam Lipień).


Zamknij