Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz podstawowe przepisy dotyczące ubezpieczenia rolników

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jędrzejowie zaprasza rolników i członków ich rodzin z Niegosławic (gmina Wodzisław) oraz okolicznych miejscowości do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w remizie strażackiej w Niegosławicach. Tematem spotkania będą zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, bezpiecznej pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin, a także zagadnienia z zakresu rehabilitacji leczniczej, terminowość i sposób zgłaszania wypadków zaistniałych przy pracy w rolnictwie oraz zagadnienia z zakresu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i świadczeń w KRUS. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają broszury i ulotki informacyjne. Zostanie zaprezentowany także kombinezon i środki ochrony osobistej, które należy stosować podczas zabiegów chemizacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (41) 386 13 02 (Mariusz Pietrzyk).


Zamknij