Szkolenie dla rolników z gminy Słaboszów "Jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP w rolnictwie"

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Miechowie zaprasza rolników z gminy Słaboszów do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słaboszowie 57 na szkolenie, które odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 10:00. Podczas spotkania zostaną omówione zagrożenia zdrowia i życia, jakie występują w gospodarstwie rolnym, sposoby zapobiegania wypadkom, ze szczególnym uwzględnieniem upadków i pochwyceń oraz zagrożenie boreliozą. Pracownicy KRUS odpowiedzą na wszystkie pytania z zakresu ubezpieczeń oraz przysługującym im świadczeń. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały prewencyjne promujące bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym oraz kalendarze prewencyjne KRUS na 2019 rok. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. (41) 383 25 21 (Lesława Gawęcka).


Zamknij