"Bezpiecznie na wsi - powiedz stop upadkom" - szkolenie rolników w Krzeczkowie-Szepielakach

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza rolników i członków ich rodzin z miejscowości Krzaczkowo-Szepielaki na szkolenie, które odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 11:00, w domu sołtysa. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa pracy i ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz z występującymi w regionie zagrożeniami wypadkowymi i zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają materiały szkoleniowe, broszury i ulotki prewencyjne oraz będą miały możliwość udziału w konkursie wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy! Szczegółowe informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerem tel.: (86) 275 26 02 (Adam Sokołowski).


Zamknij