Szkolenie z zasad bhp w gospodarstwie rolnym dla rolników z gminy Giby

12 lutego br. o godz. 10:00 Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie zaprasza rolników z gminy Giby na szkolenie dotyczące zasad bhp w gospodarstwie rolnym. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gibach. W trakcie wykładu rolnicy dowiedzą się, jak zapobiegać upadkom w gospodarstwach, jak bezpiecznie obsługiwać zwierzęta gospodarskie oraz maszyny rolnicze. Wszyscy uczestnicy otrzymają broszury i ulotki dotyczące bezpiecznej pracy w rolnictwie. Szczegółowe informacje uzyskać można w dni robocze w godz. 7:30-15:30 pod nr. tel. (87) 644 67 14 (Magdalena Polkowska).


Zamknij