Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym - szkolenie dla rolników w Starej Kamienicy

12 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy odbędzie się szkolenie dla rolników zorganizowane wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze i Placówkę Terenową KRUS w Jeleniej Górze. Pracownik Kasy przedstawi zagrożenia występujące podczas pracy w gospodarstwie rolnym, omówi zapobieganie i eliminowanie upadków przy pracy, zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych, obsługi zwierząt i bezpiecznej pracy na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach oraz przedstawi wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Rolnicy zostaną również poinformowani o działalności prewencyjne Kasy, postępowaniu powypadkowym i chorobach zawodowych. Przedstawiciel KRUS odpowie na nurtujące rolników pytania. Uczestnicy szkolenia otrzymają broszury o tematyce prewencyjnej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (75) 718 61 12 (Agnieszka Pawłowicz).


Zamknij