Promocja zasad bhp w rolnictwie - audycja w Radiu Rodzina Rodzina w Kaliszu

15 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:35, pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp., zapraszają do wysłuchania audycji, w której zapoznają słuchaczy z zagrożeniami wypadkowymi i czynnikami szkodliwymi występującymi podczas pracy w gospodarstwach rolnych w okresie wiosennym. Słuchacze zostaną zaznajomieni z zasadami agregowania maszyn z ciągnikami rolniczymi, posługiwania się rozsiewaczami nawozów, siewnikami i sadzarkami. Poinformowani będą o metodach i formach likwidacji lub ograniczania zagrożeń wypadkowych, w tym używania odzieży ochronnej i roboczej stosownej do rodzaju wykonywanej pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (62) 737 31 20 (Tomasz Będzieszak)


Zamknij