Zapobieganie upadkom oraz bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich - szkolenie i konkurs BHP dla rolników indywidualnych z gminy Ruciane - Nida

17 kwietnia br. Placówka Terenowa KRUS w Piszu zaprasza rolników do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w godzinach od 11:00 do 12:30 w świetlicy wiejskiej w Osiniaku - Piotrowo. Podczas spotkania omówione zostaną zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z upadkami podczas pracy oraz występujących przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Dla uczestników szkolenia przygotowano broszury prewencyjne i inne materiały promujące bezpieczną pracę w rolnictwie. Spotkanie zakończy się konkursem ze znajomości zasad BHP w rolnictwie – dla laureata z najwyższym wynikiem punktowym przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr. tel. (87) 425 24 15 (Marcin Kosiński).


Zamknij