Wystawa prac plastycznych z etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci po hasłem: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żarach zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Pocztowej 7, gdzie od 18 kwietnia do 15 grudnia br. będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych związanych z IX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym pt. " Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje". Prace zostały wykonane przez dzieci ze szkół, które wyraziły chęć udziału w/w konkursie. Bliższe informacje uzyskać można pod nr. tel. (68) 38 363 54 18 (Katarzyna Jaszczur)


Zamknij