,,Upadek to nie przypadek''- szkolenie dla rolników z Obręba

16 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 Placówka Terenowa KRUS w Żurominie zaprasza rolników i ich rodziny z Obrębie na szkolenie z zasad bhp w gospodarstwie rolnym. Spotkanie dotyczyć będzie zagrożeń związanych z obsługą zwierząt gospodarskich oraz sposobów zapobiegania upadkom na terenie gospodarstwa. Pracownicy Kasy przekażą informacje dotyczące korzystania z rehabilitacji rolniczej i wybranych zagadnień ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ponadto pracownik KRUS poinformuje rolników o organizowanym co roku Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i zachęci do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Żurominie lub pod nr. tel. (23) 659 04 18 (Agata Meler).


Zamknij