"Pracuj bezpiecznie, unikniesz wypadków" - szkolenie i konkurs dla rolników i członków ich rodzin z gminy Imielno.

15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 Placówka Terenowa KRUS w Jędrzejowie zaprasza rolników i członków ich rodzin z gminy Imielno na szkolenie z zakresu BHP w rolnictwie, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w Imielnie. Uczestnicy spotkania uzyskają informacje na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, dowiedzą się jak postępować po zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej, poszerzą swoją wiedzę na temat ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników, świadczeń KRUS oraz rehabilitacji leczniczej. Na zakończenie szkolenia pracownicy Kasy przeprowadzą konkurs z zakresu omawianych zagadnień. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają broszury i ulotki informacyjne z zakresu BHP w rolnictwie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (41) 386 13 02 (Mariusz Pietrzyk).


Zamknij