Szkolenie i konkurs z zasad BHP w rolnictwie dla rolników w Pniewiskach

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siedlcach zaprasza rolników z Pniewisk na szkolenie, które odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w miejscowej świetlicy wiejskiej. Spotkanie dotyczyć będzie zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w konkursie "Pracuj bezpiecznie!", sprawdzającym ich wiedzę z omawianego tematu. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, natomiast wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają broszury prewencyjne. Szczegółowe informacje można uzyskać w PT KRUS w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 39 lub pod nr. tel. (25) 640 46 17 (Marek Zając).


Zamknij