Stoisko informacyjne KRUS podczas „II Zakliczyńskiego Jarmarku Wielkanocnego”

17 kwietnia 2019 roku w godzinach 8:00-13:00, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie zaprasza rolników i ich domowników do odwiedzenia stoiska informacyjnego Kasy, zorganizowanego podczas „ II Zakliczyńskiego Jarmarku Wielkanocnego” w Zakliczynie. Organizatorem uroczystości jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Stowarzyszenie „Pod Bocianim Gniazdem” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury. Na stoisku pracownik KRUS będzie udzielał informacji z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, wypadków przy pracy w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych rolników, zasad i trybu kierowania rolników na rehabilitację leczniczą w ramach CRR KRUS oraz kierowania na turnusy rehabilitacyjne dzieci w okresie wakacji. Zainteresowani rolnicy otrzymają materiały informacyjne z zakresu statutowej działalności Kasy. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (14) 621 59 87 wew. 127 (Wojciech Mruk, Elżbieta Siedlik).


Zamknij