Nie daj się wkręcić - szkolenie dla rolników w Krasnej Wsi

Placówka Terenowa KRUS w Bielsku Podlaskim zaprasza mieszkańców Krasnej Wsi na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Remizie OSP. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa pracy, ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym, występującymi w regionie zagrożeniami wypadkowymi oraz zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników. Ponadto będą mogli obejrzeć zestaw środków ochrony osobistej i ubranie robocze przeznaczone do pracy w gospodarstwie rolnym. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają materiały szkoleniowe, broszury i ulotki prewencyjne. Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr tel.: (85) 730 11 90 (Marek Markiewicz) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.


Zamknij