„Upadek to nie przypadek” - dobre praktyki BHP w gospodarstwie rolnym - szkolenie rolników w Woli Kożuszkowej

9 października o godz. 19:00 Placówka Terenowa KRUS w Inowrocławiu zaprasza rolników i ich domowników do świetlicy wiejskiej w Woli Kożuszkowej (gm. Jeziora Wielkie) na szkolenie z zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Podczas spotkania odbędzie się pokaz środków ochrony osobistej, odzieży roboczej oraz bezpiecznych drabin. Na zakończenie wiedzę z omawianych zagadnień uczestnicy spotkania sprawdzą podczas konkursu "W rolnictwie można pracować bezpiecznie". Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają broszury popularyzujące zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz kalendarze na 2020 rok. Więcej informacji uzyskać można pod nr. tel. (52) 357 40 81 ( Krzysztof Czerwiński).


Zamknij