Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Dobór środków ochrony indywidualnej - artykuł na stronie internetowej gmin Sulików, Platerówka, Siekierczyn

W październiku 2019 roku na stronach internetowych Urzędu Gminy Sulików, Siekierczyn i Platerówka ukaże się artykuł pt. "Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Dobór środków ochrony indywidualnej ". Zapraszamy do przeczytania w/w artykułu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 75 722 84 12 (Anna Cycyk).


Zamknij