Szkolenie i konkursy BHP pn. "Pracuj bezpiecznie!" w sołectwie Zakroczym

10 października 2019 roku w Zakroczymiu, na posesji rolnika, przy ul. Klasztornej 8, o godzinie 12:00, odbędzie się szkolenie dla rolników i ich domowników, organizowane przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, najczęstsze przyczyny wypadków oraz wypadkowość na terenie gminy Zakroczym. Po zakończeniu szkolenia, dla wszystkich chętnych przeprowadzone zostaną dwa konkursy testowe pn. „Pracuj bezpiecznie”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają upominki z logo KRUS oraz ulotki i broszury prewencyjne. Szczegółowe informacje uzyskać można w PT KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim lub pod numerem tel. (22) 765 84 17 (Honorata Agnieszka Sipika).


Zamknij