Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w PT KRUS w Proszowicach

Placówka Terenowa KRUS w Proszowicach zaprasza serdecznie rolników do odwiedzenia siedziby Placówki w dniach 02.12-13.12. 2019 r. i wzięcia udziału w konkursie o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pod hasłem „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich – dobre praktyki pracy w gospodarstwie rolnym”. Konkurs skierowany jest do rolników, ma formę pisemnego testu, a jego podstawowym założeniem jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. Dla trzech rolników, którzy wykażą się największą wiedzą o bezpieczeństwie pracy przygotowano nagrody rzeczowe ufundowane przez PT KRUS w Proszowicach. Wręczenie nagród odbędzie się 16.12.2019 r. w siedzibie PT KRUS w Proszowicach przy ul. Królewskiej 71. Regulamin konkursu oraz formularze testowe dostępne są w placówce. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (12) 3861114 (Marek Synowiec).


Zamknij