Szkolenie oraz konkurs wiedzy pod hasłem "Upadek to nie przypadek"

Placówka Terenowa KRUS w Myszkowie zaprasza rolników, członków ich rodzin oraz osoby związane ze środowiskiem wiejskim na szkolenie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej, znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesicach Nr 5A. Pracownicy KRUS przeprowadzą instruktaże, dzięki którym rolnicy będą mogli uzyskać informacje o najczęstszych zagrożeniach wypadkowych w swoich gospodarstwach rolnych, zapoznać się ze sposobami ich rozwiązywania i likwidowania oraz procedurą zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej. Sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie konkurs przeprowadzony po zakończonym szkoleniu. Oprócz nagród za udział w konkursie uczestnicy spotkania otrzymają broszury i ulotki oraz kalendarze prewencyjne dla rolników. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (34) 313 77 15 (Ewelina Wawrzyniak).


Zamknij