„Upadek to nie przypadek” - dobre praktyki BHP w gospodarstwie rolnym - szkolenie rolników w Kamionku

8 listopada o godz. 17:00 Placówka Terenowa KRUS w Inowrocławiu zaprasza rolników i ich domowników do świetlicy wiejskiej w Kamionku (gm. Mogilno) na szkolenie z zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Podczas spotkania odbędzie się pokaz środków ochrony osobistej, odzieży roboczej oraz bezpiecznych drabin oraz udzielania I pomocy przedmedycznej. Na zakończenie wiedzę z omawianych zagadnień uczestnicy spotkania sprawdzą podczas konkursów: "W rolnictwie można pracować bezpiecznie", oraz „Znam i stosuję bezpieczne sposoby zapobiegające upadkom osób w gospodarstwach rolnych”. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają broszury popularyzujące zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz kalendarze na 2020 rok. Więcej informacji uzyskać można pod nr. tel. (52) 357 40 81 (Krzysztof Czerwiński).


Zamknij