Szkolenie dla rolników z zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym we wsi Gałęzewo

8 listopada br. o godz. 12:30 w świetlicy wiejskiej w Gałęzewie odbędzie się szkolenie dla rolników i ich domowników. Celem spotkania będzie popularyzacja zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Pracownik KRUS wygłosi wykład połączony z pokazem odzieży roboczej, ochron osobistych oraz bezpiecznych drabin. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się konkurs z zasad BHP podczas prac w gospodarstwie rolnym. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy. Spotkanie wzbogacą filmy i prezentacje multimedialne na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr. tel. (52) 302 29 13 (Wojciech Cieślewicz).


Zamknij