"Znam zasady BHP w gospodarstwie rolnym" - konkurs testowy w PT KRUS w Limanowej

Placówka Terenowa KRUS w Limanowej zaprasza osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w Placówce Terenowej KRUS w Limanowej, z wyłączeniem członków rodzin pracowników KRUS, do udziału w konkursie testowym z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym pt. "Znam zasady BHP w gospodarstwie rolnym", organizowanym w okresie od 2 do 13 grudnia 2019 r. Dla uczestników konkursu przygotowano zestaw pytań testowych dostępny w Placówce Terenowej KRUS w Limanowej podczas trwania konkursu. Wypełniony i podpisany test należy wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie placówki, w sali obsługi interesantów. Komisja Konkursowa wyłoni troje laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (18) 337 32 34 wew. 114 (Jacek Bulanda).


Zamknij