Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym dla rolników w Starej Birczy

8 listopada 2019 r. o godz. 9:00 Placówka Terenowa KRUS w Przemyślu zaprasza rolników ze Starej Birczy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym pn. "Upadek to nie przypadek". Na zakończenie spotkania odbędzie się również konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie, którego laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy otrzymają broszury i foldery prewencyjne m.in. "Upadek to nie przypadek", "Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych", "Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach w gospodarstwie rolnym". Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (16) 678 90 33 (Grzegorz Finik).


Zamknij