Szkolenie z zakresu BHP w rolnictwie dla rolników z Siedleszczan

9 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 pracownicy ds. prewencji Placówki Terenowej KRUS w Tarnobrzegu zapraszają rolników i członków ich rodzin z Siedleszczan do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym połączonym z pokazem wymiany osłon wałów odbioru mocy. Pracownicy Kasy przedstawią zagrożenia występujące podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom, zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych, obsługi zwierząt oraz bezpiecznego pozyskiwania drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego. Uczestnicy spotkania zastanowią się nad metodami zapobiegania wypadkom, a dodatkowo pracownik KRUS przedstawi wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Na zakończenie spotkania odbędzie się konkurs testowy, a jego laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zainteresowani otrzymają foldery prewencyjne m.in. "Upadek to nie przypadek". Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (15) 851 44 15 (Urszula Rolek).


Zamknij