Szkolenie i konkurs z zasad BHP w rolnictwie dla rolników w Zawadach

2 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Zawadach odbędzie się szkolenie oraz konkurs dla rolników na temat zasad BHP w rolnictwie pn. "Pracuj bezpiecznie!". Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, zwiększające bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. Konkurs poprzedzi szkolenie na temat zasad bezpiecznej pracy oraz pokaz środków ochrony indywidualnej, przyczyniających się do zmniejszania zdarzeń wypadkowych. Na zakończenie uczestnikom wykładu udostępnione zostaną materiały prewencyjne. Szczegółowe informacje można uzyskać w PT KRUS w Węgrowie lub pod nr. tel. (25) 792 04 28 (Jarosław Gago).


Zamknij