Konkurs z wiedzy bhp dla rolników indywidualnych, odwiedzających siedzibę Placówki Terenowej KRUS w Morągu

W dniach od 02.12 do 13.12.2019 r., w godzinach przyjmowania interesantów przeprowadzony zostanie konkurs w formie testu - jednokrotnego wyboru dla wszystkich rolników, którzy w tym dniu odwiedzą Placówkę Terenową. Osoby z największą liczbą punktów zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni po odbiór nagród dnia 13.12.2019 r. po godzinie 14.20. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu - Pani Urszula Sinoradzka. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod numerem tel: 89 7582415.


Zamknij