Szkolenie dla rolników z gminy Turawa

Oddział Regionalny KRUS w Opolu serdecznie zaprasza rolników na szkolenie o bezpieczeństwie i higienie pracy w gospodarstwie rolnym. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Turawie i potrwa około 3 godzin. W trakcie spotkania pracownik Kasy omówi najczęściej występujące zagrożenia wypadkowe podczas pracy w gospodarstwie rolnym i zasady zapobiegania upadkom, pochwyceniom przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz uderzeniom, przygnieceniom przez zwierzęta. Podczas szkolenia zostaną także poruszone zagadnienia z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. Rolnicy dowiedzą się między innymi, jak skutecznie zapobiegać ukąszeniom przez kleszcze i jak dbać o kręgosłup. Uczestnicy spotkania zostaną poinformowani o zasadach korzystania z rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Podczas szkolenia planowany jest również pokaz odzieży roboczej oraz pokaz środków ochrony osobistej. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie, którego laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS. Wszyscy zainteresowani otrzymają ulotki i broszury prewencyjne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (77) 454 47 77 wew. 1106 (Małgorzata Malinowska).


Zamknij