Szkolenie i konkurs bhp dla rolników ze wsi Witoldów

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gostyninie zaprasza rolników ze wsi Witoldów na szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się 3 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w domu sołtysa w Witoldowie. Przedstawiciel KRUS zwróci szczególną uwagę na konieczność terminowego zgłaszania do KRUS wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz przekaże istotne informacje na temat zasad bhp podczas prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o bhp pn. "Pracuj Bezpiecznie!". Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Szkolenie będzie trwało około dwóch godzin. Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskać można w Placówce Terenowej KRUS w Gostyninie lub pod nr. tel. (24) 235 93 88 (Kamil Gabalewicz).


Zamknij