"BHP w rolnictwie" - szkolenie dla rolników w Krzyżanowicach

W dniu 20 stycznia (poniedziałek) 2020 r. w sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach odbędzie się szkolenie dla rolników i domowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz wybranych zagadnień z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczeń rolniczych, rehabilitacji rolników oraz ich dzieci. Po szkoleniu rozdane zostaną materiały informacyjne i broszury promujące bezpieczną pracę na wsi. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. (32) 4539419(A.Plaskacz).


Zamknij