"Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" - szkolenie z konkursem dla rolników i członków ich rodzin ze Słupii

Od 23 listopada do 29 listopada 2020 roku Placówka Terenowa KRUS w Jędrzejowie zaprasza rolników i członków ich rodzin z sołectwa Słupia (gmina Słupia Jędrzejowska) do wzięcia udziału w szkoleniu z zasad BHP w gospodarstwie rolnym. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie korespondencyjno-obiegowej z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, które zostaną rozprowadzone przez sołtysa miejscowości Słupia. Szkolenie zakończy się konkursem testowym pod hasłem "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Uczestników prosimy o wypełnienie testu konkursowego oraz załączników RODO i ankiety, które będą się znajdować w przygotowanym zestawie szkoleniowym. Rozwiązane testy wraz z załącznikami należy dostarczyć do 30 listopada 2020 r. do Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Dla wszystkich uczestników szkolenia przygotowano materiały prewencyjne w postaci broszur BHP oraz ulotek i kalendarzy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (41) 386 13 02 (Mariusz Pietrzyk).


Zamknij