Szkolenie i konkurs z zasad BHP w gospodarstwie rolnym dla rolników z gminy Dubeninki

26 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubeninkach odbędzie się szkolenie dla rolników i ich domowników. Podczas wykładu uzupełnionego prezentacją multimedialną, zostaną omówione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, w szczególności dotyczące zapobiegania chorobom układu ruchu. Uczestnicy otrzymają broszury prewencyjne i inne materiały informacyjne. Na zakończenie spotkania odbędzie się konkurs ze znajomości zasad BHP, a jego laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Szczegółowe informacje uzyskać pod nr tel.(87) 520 34 15 (P. Agnieszka Domin).


Zamknij