Szkolenie dla rolników z gminy Nysa

Placówka Terenowa KRUS w Nysie wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Nysie zaprasza rolników z gminy Nysa na szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Nysie przy ul. Kościuszki 10. Podczas spotkania pracownik Kasy przedstawi zagrożenia występujące w trakcie pracy w rolnictwie, w tym najczęstsze przyczyny wypadków z grupy upadek osób oraz pochwycenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, a także sposoby zapobiegania im. Dodatkowo omówione zostaną zagrożenia zawiązane z chorobami przenoszonymi przez kleszcze, bezpiecznego stosowania niebezpiecznych i szkodliwych substancji w gospodarstwie rolnym oraz wyroby oznaczone znakiem bezpieczeństwa KRUS. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 774340820 (Alicja Igras).


Zamknij