Szkolenie dla rolników i członków ich rodzin z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz pokaz środków ochrony indywidualnej jakich należy używać podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin w miejscowości Kuryłówka.

26 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 w Remizie Strażackiej w Kuryłówce odbędzie się szkolenie dla rolników i ich domowników zorganizowane przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Leżajsku. Podczas spotkania omówione zostaną najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom osób, podczas pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych oraz obsłudze zwierząt hodowlanych. Dodatkowo pracownik Kasy przedstawi wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS oraz omówi zagrożenia związane z boreliozą i kleszczowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Prowadzący spotkanie przekaże również podstawowe informacje z ubezpieczenia społecznego rolników, wypłaty świadczeń, a także rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez KRUS. Na zakończenie szkolenia odbędzie się pokaz środków ochrony indywidualnej, jakich należy używać podczas zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają broszury o tematyce prewencyjnej oraz kalendarze KRUS na 2023 rok. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 17 2405420 (Krzysztof Tokarz).


Zamknij