Kalendarz wydarzeń prewencyjnych

Trwa ładowanie

"Rolniku nie daj się wkręcić" - szkolenie i konkurs w gospodarstwie rolnym w gminie Kozielice

Data od - Data do 23-11-2020 - 23-11-2020  
Organizatorzy PT KRUS w Pyrzycach  
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE  
Powiat pyrzycki  
Gmina Kozielice  
Miejscowość Mielno Pyrzyckie  
Miejsce gospodarstwo rolne w Mielnie Pyrzyckim, Mielno Pyrzyckie 32  

23 listopada 2020 roku o godzinie 11:00 Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pyrzycach zaprasza rolników z gminy Kozielice z sołectwa Mielno Pyrzyckie na szkolenie, które odbędzie się na terenie gospodarstwa rolnego w Mielnie Pyrzyckim. Podczas spotkania pracownik Kasy omówi zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych powodujących upadek osób oraz pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń. Omówione zostaną także najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie oraz sytuacje niosące ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną środki ochrony osobistej. Na zakończenie spotkania zostanie przeprowadzony konkurs testowy sprawdzający wiedzę z zakresu BHP. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS, a wszyscy obecni broszury i ulotki prewencyjne dotyczące bezpiecznej pracy w rolnictwie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (91) 570 54 15 (Małgorzata Gąsiorowska) oraz pod adresem e-mail: malgorzata.gasiorowska@krus.gov.pl.

Data dodania:
20-11-2020