Kalendarz wydarzeń prewencyjnych

Trwa ładowanie

Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym - szkolenie dla rolników

Data od - Data do 15-03-2019 - 15-03-2019  
Organizatorzy PT KRUS w Człuchowie , PSP w Człuchowie  
Województwo POMORSKIE  
Powiat człuchowski  
Gmina Czarne  
Miejscowość Wyczechy  
Miejsce Filia Biblioteki w Wyczechach , 77-326 Wyczechy  

15 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Filii Biblioteki w Wyczechach , odbędzie się szkolenie dla rolników zorganizowane wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie. Pracownik Kasy przedstawi zagrożenia występujące podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom, zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych, obsługi zwierząt oraz bezpiecznego pozyskiwania drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego. Prowadzący spotkanie przekaże również informacje na temat działalności prewencyjnej Kasy i postępowania powypadkowego oraz poruszy temat czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Strażak z PSP w Człuchowie przedstawi : wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich, omówi zabezpieczenia przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych oraz jak należy zadbać o ochronę przeciwpożarową budynków i innych obiektów budowlanych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (59) 834 11 63 (Marcin Kowalczyk).

Data dodania:
07-03-2019